Đây là khoảng thời gian lắng đọng đầu tiên sau khi thức dậy, cùng với sự suy ngẫm và chia sẻ với anh chị em trong nhóm Tĩnh Nguyện, bạn sẽ có những lúc phải “Aha!” khi nhận lãnh được sự giảng dạy mới mẻ từ Chúa Thánh Linh. Hãy chắc chắn rằng bạn tôn vinh Danh Chúa khi bạn làm mọi việc trong ngày nhé! (Ma-thi-ơ 5:16)

Hãy tham gia Tĩnh Nguyện Bình Minh cùng Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt, để được ban sức mới từ chính Chúa, giúp một ngày mới của bạn trở nên đầy động lực và ý tưởng tuyệt vời!

Thời gian

Các buổi sáng từ Thứ 3 tới Thứ 6 hàng tuần, từ 06:00AM tới 06:40AM

Lịch trình

06:00AM – 06:30AM: Tĩnh nguyện học Lời Chúa

06:30AM – 06:40AM: Cầu nguyện & hiệp nguyện (theo chủ đề cầu nguyện từng tuần, cũng như hiệp nguyện cho các nhu cầu cá nhân).

Địa điểm

Trực tuyến – thông qua hệ thống Zoom của Hội Thánh (vui lòng liên lạc phụ trách điểm nhóm để biết thông tin đăng nhập). Nếu bạn là người mới hay chưa tin Chúa, xin liên hệ tại đây để được cung cấp thêm thông tin.

Tổng hợp các bài Tĩnh Nguyện

Quý tín hữu có thể tham khảo các bài Tĩnh Nguyện đã được Mục vụ Truyền thông tổng hợp lại tại đây.

HỘI THÁNH TIN LÀNH MÙA GẶT
Nếu bạn chưa tiếp nhận Chúa, bạn có thể tự tiếp nhận Chúa theo hướng dẫn này, hoặc liên hệ Hội Thánh để được trợ giúp (hoàn toàn miễn phí).