Dự Án Kinh Thánh là tuyển tập các video tổng quan về Kinh Thánh – Lời của Đức Chúa Trời, giúp tín hữu của Hội Thánh Chúa hiểu rõ hơn về từng sách trong Kinh Thánh, cũng như cách đọc Kinh Thánh.

Dự Án Kinh Thánh thuộc bản quyền của BibleProject, một dự án giúp mọi người chiêm niệm Kinh Thánh qua những câu chuyện tuyển chọn về Chúa Giê-xu.

Quý tín hữu Hội Thánh vui lòng tham khảo theo bảng sau.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỌC KINH THÁNH?VIDEOPOSTER
Làm thế nào để đọc Kinh Thánh – Kinh Thánh là gì? (What is the Bible?)XEMChưa phát hành
Làm thế nào để đọc Kinh Thánh – Câu chuyện Kinh Thánh (The Story of the Bible)XEMChưa phát hành
Làm thế nào để đọc Kinh Thánh – Phong cách văn học trong Kinh Thánh (Literary Styles in the Bible)XEMChưa phát hành
Làm thế nào để đọc Kinh Thánh – Văn phong Do Thái trong Kinh Thánh (Ancient Jewish Meditation Literature)XEMChưa phát hành
KINH THÁNH CỰU ƯỚC (Old Testament)VIDEOPOSTER
Sách Sáng Thế Ký Chương 1-11 (Genesis 1-11)XEMXEM
Sách Sáng Thế Ký Chương 12-50 (Genesis 12-50)XEMXEM
Sách Xuất Ai Cập Ký Chương 1-18 (Exodus 1-18)XEMXEM
Sách Xuất Ai Cập Ký Chương 19-40 (Exodus 19-40)XEMXEM
Sách Lê-vi Ký (Leviticus)XEMXEM
Sách Dân Số Ký (Numbers)XEMXEM
Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký (Deuteronomy)XEMXEM
Sách Giô-suê (Joshua)XEMXEM
Sách Các Quan Xét (Judges)XEMXEM
Sách I & II Sa-mu-ên (I & II Samuel)XEMXEM (I Sa-mu-ên)
XEM (II Sa-mu-ên)
KINH THÁNH TÂN ƯỚC (New Testament)VIDEOPOSTER
Sách Phúc âm Ma-thi-ơ Chương 1-13 (Gospel of Matthew 1-13)XEMXEM
Sách Phúc âm Ma-thi-ơ Chương 14-28 (Gospel of Matthew 14-28)XEMXEM
Sinh Nhật của Chúa Giê-xu – Sách Phúc âm Lu-ca Chương 1-2 (Gospel of Luke 1-2)XEMChưa phát hành
Sách Phúc âm Lu-ca Chương 3-9 (Gospel of Luke 3-9)XEMChưa phát hành
Sách Phúc âm Lu-ca Chương 9-19 (Gospel of Luke 9-19)XEMChưa phát hành
Sách Phúc âm Lu-ca Chương 19-23 (Gospel of Luke 19-23)XEMChưa phát hành
Sách Phúc âm Lu-ca Chương 24 (Gospel of Luke 24)XEMChưa phát hành

HỘI THÁNH TIN LÀNH MÙA GẶT