Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt xin trân trọng giới thiệu tới quý tín hữu về Lịch Đọc Kinh Thánh Hàng Ngày. Gìn giữ tâm linh của bạn với Lời Chúa trong Kinh Thánh, sẽ giúp bạn vượt qua hết thảy mọi sự trong cuộc sống, và tìm kiếm được sự bình an THẬT trong Ngài.

Kinh Thánh nói rằng: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II Ti-mô-thê 3:16).

Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3

Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6

Tháng 7, Tháng 8, Tháng 9

Tháng 10, Tháng 11, Tháng 12

Một số lưu ý khi đọc Kinh Thánh theo lịch:

  • Nếu bạn bỏ lỡ một ngày đọc: xin đừng quay lại đọc của ngày đã bỏ lỡ, mà hãy đọc lịch của ngày bạn cần phải đọc. Nếu cứ đọc đuổi, bạn sẽ càng bị áp lực nhiều hơn, và ma quỷ sẽ lợi dụng điều này để khiến bạn nản lòng. Hãy đọc bù vào cuối tuần nếu bạn có thời gian.
  • Hãy viết/lưu lại những câu Kinh Thánh gốc: hãy ghi lại những câu Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời làm bạn cảm động chính cuộc đời bạn. Và tốt hơn, hãy học thuộc lòng những câu Kinh Thánh đó và in sâu nó trong tâm trí bạn.
  • Đọc Kinh Thánh bản giấy hoặc bản điện tử: tuỳ thuộc vào thói quen của bạn, bạn có thể đọc Kinh Thánh bản giấy hoặc bản điện tử (qua ứng dụng Bible của YouVersion).
  • Lưu lại lịch đọc vào điện thoại (ứng dụng Ghi chú của điện thoại): hãy để lịch đọc này luôn bên bạn, một cách dễ tiếp cận nhất.

HỘI THÁNH TIN LÀNH MÙA GẶT

(Lịch đọc và hướng dẫn đọc Kinh Thánh được biên tập từ trang Media Tin Lành, cũng như từ Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam)

Tham khảo: GIÁO LÝ CĂN BẢN | DỰ ÁN KINH THÁNH | TÂM VẤN