15 câu Kinh Thánh nâng cao tinh thần cho thanh niên

Các bạn thanh niên ơi! Nếu các bạn đặt đức tin vào những câu Kinh Thánh này và vâng phục theo Lời của Chúa, bạn sẽ trải nghiệm được những điều đáng kinh ngạc trong cuộc sống! Là một Cơ Đốc Nhân trẻ ngày nay là một điều gì đó thực sự khó tin. Ở…

Bữa ăn tối cuối cùng (The Last Supper) của Chúa Giê-xu

Bữa ăn tối cuối cùng (The Last Supper) của Chúa Giê-xu và Mười Hai Vị Sứ Đồ đã là một chủ đề phổ biến trong nghệ thuật Cơ Đốc, thường là một phần quá trình thể hiện Cuộc đời của Đấng Christ. Các mô tả về bữa tối cuối cùng trong nghệ thuật Cơ Đốc…

Câu chuyện Chúa Giê-xu dẹp sạch Đền thờ

Câu chuyện về việc dẹp sạch Đền thờ kể về việc Chúa Giê-xu trục xuất những người buôn bán và những người đổi tiền ra khỏi Đền thờ của Ngài, và câu chuyện này xảy ra trong cả bốn sách Phúc Âm kinh điển của Tân Ước. Câu chuyện là một mô-típ phổ biến trong…