15 câu Kinh Thánh nâng cao tinh thần cho thanh niên

Các bạn thanh niên ơi! Nếu các bạn đặt đức tin vào những câu Kinh Thánh này và vâng phục theo Lời của Chúa, bạn sẽ trải nghiệm được những điều đáng kinh ngạc trong cuộc sống! Là một Cơ Đốc Nhân trẻ ngày nay là một điều gì đó thực sự khó tin. Ở…