Đây là khoảng thời gian lắng đọng đầu tiên sau khi thức dậy, cùng với sự suy ngẫm và chia sẻ với anh chị em trong nhóm Tĩnh Nguyện, bạn sẽ có những lúc phải “Aha!” khi nhận lãnh được sự giảng dạy mới mẻ từ Chúa Thánh Linh. Hãy chắc chắn rằng bạn tôn vinh Danh Chúa khi bạn làm mọi việc trong ngày nhé! (Ma-thi-ơ 5:16)

Hãy tham gia Tĩnh Nguyện Bình Minh cùng Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt, để được ban sức mới từ chính Chúa, giúp một ngày mới của bạn trở nên đầy động lực và ý tưởng tuyệt vời!

Thông tin chi tiết: https://muagat.net/tinh-nguyen-binh-minh/