Thế giới tội lỗi và sự giải cứu của Thiên Chúa

Thế giới tội lỗi và sự giải cứu của Thiên Chúa

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy những sự độc ác và dối trá đang thịnh hành. Chúng ta lên mạng xã hội và thường xuyên cập nhật được những tin tức phơi bày sự thật từ giới thượng lưu hay showbiz, người này vạch trần bộ mặt của người kia. Hay…

Niềm Vui và Mệnh Lệnh Làm Chứng cho Đấng Christ

Niềm Vui Khi Làm Chứng Làm chứng cho Chúa là một niềm vui (Phi-líp 4:1; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:19-20; 3 Giăng 4), và cơ hội làm chứng là một đặc ân lớn để chia sẻ niềm vui của Thiên Đàng khi một người có tội ăn năn (Lu-ca 15:7,10). Mệnh Lệnh Về Việc Làm Chứng Mọi Cơ Đốc nhân…