Bạn có kế hoạch, mong muốn tìm hiểu về Thiên Chúa?

Thật tuyệt vời! Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những thắc mắc, băn khoăn của bạn về Thiên Chúa.

Thiên Chúa có chương trình dành riêng cho bạn, dù bạn là ai.

Dù bạn là một thanh niên, thiếu niên, đã kết hôn và có con, đã ly hôn, hay đã có tuổi, xin bạn đừng ngần ngại. Chúa và con cái Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt luôn luôn chào đón và khích lệ bạn tìm hiểu thêm về Thiên Chúa tại Hội Thánh. Và vì “Đức Giê-hô-va ở gần những người có tấm lòng đau thương và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối.” – Thi Thiên 34:18.

Bạn có thể tìm hiểu về Thiên Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt thông qua các phương cách sau:

  • Tìm hiểu riêng tư, 1-1 với Mục Sư, hoặc một thành viên của Ban Tâm vấn Cơ Đốc;
  • Tham dự một buổi Thờ Phượng Chúa Nhật, được tổ chức cố định hàng tuần vào ngày Chủ Nhật (Chúa Nhật) hàng tuần;
  • Tham dự một buổi ‘nhóm tế bào’, là các nhóm tín hữu nhỏ, được chia theo khu vực, sẽ nhóm lại với nhau tại nhà riêng của một tín hữu, mỗi tuần một lần, để thờ phượng Chúa, chia sẻ ơn phước và lời chứng, cũng như khích lệ lẫn nhau giữ vững đức tin nơi Chúa.

Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt (HTTLMG) là Hội Thánh thuộc Tổng Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc), một tổ chức tôn giáo được Chính phủ Việt Nam công nhận.