Thánh Lễ Báp-têm ngày 15/08/2022 cho 7 tín hữu mới

You are here:
Go to Top