‘So Help Me God’ – câu tuyên thệ phổ biến ở nhiều quốc gia

You are here:
Go to Top