Phi hành gia NASA: “Tôi tin vào lời Kinh thánh về sự sáng tạo được ghi trong Sáng thế ký 1 và 2 được dựng nên bởi Đức Chúa Trời.”

You are here:
Go to Top