Tổng thống Ukraine: ‘… Kẻ thù sẽ không thể huỷ phá đức tin và niềm tin của chúng tôi vào Chúa và đất nước Ukraine’

You are here:
Go to Top