Mục sư Franklin Graham: Khi trở lại Hoa Kỳ, tôi sẽ làm ‘Đại sứ’ cho Việt Nam

You are here:
Go to Top