Lễ Công bố chức danh Mục sư nhiệm chức cho thầy Nguyễn Hồng Trân và các tôi tớ Chúa của HTTL Việt Nam (MB)

You are here:
Go to Top