‘Lễ Báp-têm Bằng Nước Lớn Nhất’ Trong Lịch Sử Hoa Kỳ – 4.166 Người Được Báp-têm Tại Bãi Biển Lịch Sử Từ Phong Trào Chúa Giê-xu

You are here:
Go to Top