TCN 02052021 (1)

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (4/4/2021)

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (4/4/2021)

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (4/4/2021)

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (4/4/2021)

Buổi gặp mặt học viên lớp Nuôi Dạy Trẻ Hiệu Quả TCE1 (4/4/2021)

Buổi gặp mặt học viên lớp Nuôi Dạy Trẻ Hiệu Quả TCE1 (4/4/2021)

Buổi gặp mặt học viên lớp Nuôi Dạy Trẻ Hiệu Quả TCE1 (4/4/2021)

Buổi gặp mặt học viên lớp Nuôi Dạy Trẻ Hiệu Quả TCE1 (4/4/2021)

Buổi gặp mặt học viên lớp Nuôi Dạy Trẻ Hiệu Quả TCE1 (4/4/2021)

Buổi gặp mặt học viên lớp Nuôi Dạy Trẻ Hiệu Quả TCE1 (4/4/2021)

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (11/4/2021)

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (11/4/2021)

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (11/4/2021)

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (25/4/2021)

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (25/4/2021)

1) Game phá băng: Kết chúng con làm một
2) Ôn tập Thánh Ca: Dâng cho Giê-su
3) Ôn tập câu gốc KT: Hê-bơ-rơ 9:22b
4) Câu chuyện KT: A-bên và Ca-in đến trước Đức Chúa Trời (Sáng Thế 4:1-16)
5) Câu hỏi ôn tập
6) Cầu nguyện & thông công:
Cảm tạ Chúa đã đáp lời cầu nguyện chữa lành răng cho em Nấm.
Cảm tạ Chúa chu cấp cho phòng thiếu nhi có thêm điều hòa, ti vi.
Xin Chúa chữa lành vết muỗi đốt trên người Minh Châu.

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (25/4/2021)

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (25/4/2021)

1) Game phá băng: Kết chúng con làm một
2) Ôn tập Thánh Ca: Dâng cho Giê-su
3) Ôn tập câu gốc KT: Hê-bơ-rơ 9:22b
4) Câu chuyện KT: A-bên và Ca-in đến trước Đức Chúa Trời (Sáng Thế 4:1-16)
5) Câu hỏi ôn tập
6) Cầu nguyện & thông công:
Cảm tạ Chúa đã đáp lời cầu nguyện chữa lành răng cho em Nấm.
Cảm tạ Chúa chu cấp cho phòng thiếu nhi có thêm điều hòa, ti vi.
Xin Chúa chữa lành vết muỗi đốt trên người Minh Châu.

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (25/4/2021)

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (25/4/2021)

1) Game phá băng: Kết chúng con làm một
2) Ôn tập Thánh Ca: Dâng cho Giê-su
3) Ôn tập câu gốc KT: Hê-bơ-rơ 9:22b
4) Câu chuyện KT: A-bên và Ca-in đến trước Đức Chúa Trời (Sáng Thế 4:1-16)
5) Câu hỏi ôn tập
6) Cầu nguyện & thông công:
Cảm tạ Chúa đã đáp lời cầu nguyện chữa lành răng cho em Nấm.
Cảm tạ Chúa chu cấp cho phòng thiếu nhi có thêm điều hòa, ti vi.
Xin Chúa chữa lành vết muỗi đốt trên người Minh Châu.

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (02/05/2021)

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (02/05/2021)

Tổng hợp bài học Trường Chúa Nhật 02/05/2021:

1) Game phá băng: nhảy bao bố.

2) Thánh Ca: Sống nhân từ và tha thứ nhau

3) Ôn tập câu chuyện KT: A-bên và Ca-in đến trước Đức Chúa Trời

4) Thí nghiệm hóa học: Tác hại của ghen tị, nóng giận.

5) Cầu nguyện & thông công:

– Cảm tạ Chúa là Đấng ban cho dư dật & đấng chu cấp: hôm nay, mục vụ thiếu nhi đã nhận được phần dâng hiến từ một tín hữu yêu mến Chúa.

– Xin Chúa giúp các em trung tín với Trường Chúa Nhật hàng tuần.

– Xin Chúa giữ gìn em Trường An (anh của Cá) và khiến đức tin em tăng trưởng, để mọi suy nghĩ và lời nói trên môi miệng em đều đẹp ý Chúa.

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (02/05/2021)

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (02/05/2021)

Tổng hợp bài học Trường Chúa Nhật 02/05/2021:

1) Game phá băng: nhảy bao bố.

2) Thánh Ca: Sống nhân từ và tha thứ nhau

3) Ôn tập câu chuyện KT: A-bên và Ca-in đến trước Đức Chúa Trời

4) Thí nghiệm hóa học: Tác hại của ghen tị, nóng giận.

5) Cầu nguyện & thông công:

– Cảm tạ Chúa là Đấng ban cho dư dật & đấng chu cấp: hôm nay, mục vụ thiếu nhi đã nhận được phần dâng hiến từ một tín hữu yêu mến Chúa.

– Xin Chúa giúp các em trung tín với Trường Chúa Nhật hàng tuần.

– Xin Chúa giữ gìn em Trường An (anh của Cá) và khiến đức tin em tăng trưởng, để mọi suy nghĩ và lời nói trên môi miệng em đều đẹp ý Chúa.

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (02/05/2021)

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (02/05/2021)

Tổng hợp bài học Trường Chúa Nhật 02/05/2021:

1) Game phá băng: nhảy bao bố.

2) Thánh Ca: Sống nhân từ và tha thứ nhau

3) Ôn tập câu chuyện KT: A-bên và Ca-in đến trước Đức Chúa Trời

4) Thí nghiệm hóa học: Tác hại của ghen tị, nóng giận.

5) Cầu nguyện & thông công:

– Cảm tạ Chúa là Đấng ban cho dư dật & đấng chu cấp: hôm nay, mục vụ thiếu nhi đã nhận được phần dâng hiến từ một tín hữu yêu mến Chúa.

– Xin Chúa giúp các em trung tín với Trường Chúa Nhật hàng tuần.

– Xin Chúa giữ gìn em Trường An (anh của Cá) và khiến đức tin em tăng trưởng, để mọi suy nghĩ và lời nói trên môi miệng em đều đẹp ý Chúa.

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (02/05/2021)

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (02/05/2021)

Tổng hợp bài học Trường Chúa Nhật 02/05/2021:

1) Game phá băng: nhảy bao bố.

2) Thánh Ca: Sống nhân từ và tha thứ nhau

3) Ôn tập câu chuyện KT: A-bên và Ca-in đến trước Đức Chúa Trời

4) Thí nghiệm hóa học: Tác hại của ghen tị, nóng giận.

5) Cầu nguyện & thông công:

– Cảm tạ Chúa là Đấng ban cho dư dật & đấng chu cấp: hôm nay, mục vụ thiếu nhi đã nhận được phần dâng hiến từ một tín hữu yêu mến Chúa.

– Xin Chúa giúp các em trung tín với Trường Chúa Nhật hàng tuần.

– Xin Chúa giữ gìn em Trường An (anh của Cá) và khiến đức tin em tăng trưởng, để mọi suy nghĩ và lời nói trên môi miệng em đều đẹp ý Chúa.

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (02/05/2021)

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành (02/05/2021)

Tổng hợp bài học Trường Chúa Nhật 02/05/2021:

1) Game phá băng: nhảy bao bố.

2) Thánh Ca: Sống nhân từ và tha thứ nhau

3) Ôn tập câu chuyện KT: A-bên và Ca-in đến trước Đức Chúa Trời

4) Thí nghiệm hóa học: Tác hại của ghen tị, nóng giận.

5) Cầu nguyện & thông công:

– Cảm tạ Chúa là Đấng ban cho dư dật & đấng chu cấp: hôm nay, mục vụ thiếu nhi đã nhận được phần dâng hiến từ một tín hữu yêu mến Chúa.

– Xin Chúa giúp các em trung tín với Trường Chúa Nhật hàng tuần.

– Xin Chúa giữ gìn em Trường An (anh của Cá) và khiến đức tin em tăng trưởng, để mọi suy nghĩ và lời nói trên môi miệng em đều đẹp ý Chúa.

Trường Chúa Nhật / CLB Tin Lành
Go to Top