Lễ Khánh thành điểm trường mẫu giáo Mường La (Sơn La) – 21/3/2021 do CLB Trái Tim Hồng và Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt tài trợ.

“Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn-cấm; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy.”

‭‭Lu-ca‬ ‭18:16‬ ‭VIE2010