Thánh Kinh Lược Khảo là chương trình học về Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước một cách sơ bộ, giúp tín hữu Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt có một cái nhìn tổng quan và bao quát về Kinh Thánh.

Chương trình học hoàn toàn trực tuyến qua hệ thống Zoom của Hội Thánh, do Mục sư Thái Huy Cần của Hội Thánh Tin Lành Nguồn Sáng (LEC) giảng dạy Lời Chúa.

Lớp học diễn ra vào tối thứ 2 hàng tuần. Vui lòng liên hệ với phụ trách điểm nhóm để biết thông tin truy cập, cũng như để có tài liệu học.

Chương trình đã bế giảng vào ngày 23/8/2021. Tín hữu của Hội Thánh vui lòng liên lạc với Ban Truyền Thông để được truy cập vào các bài giảng trước đây.

HỘI THÁNH TIN LÀNH MÙA GẶT