Trường Chúa Nhật diễn ra hàng tuần vào giờ Thờ Phượng Chúa Nhật của Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt, do Mục vụ Trường Chúa Nhật phụ trách.

Trẻ thơ cần Chúa Giê-xu cứu rỗi và bảo vệ

Trẻ thơ cần Chúa Giê-xu cứu rỗi và bảo vệ

Chúng ta đang sống một thế giới mà tội ác càng ngày gia tăng dẫn đến tình trạng suy đồi đạo đức, ma tuý, tình dục, bạo lực, vô luân lý, đầy dẫy khắp mọi nơi. Chứng kiến tình trạng này, rất nhiều người làm cha làm mẹ, họ lo sợ, đi tìm cho con…