Phước hạnh của sự chịu khổ trong Đấng Christ

Chúng ta đều biết rằng bước đi trong con đường của Đấng Christ là con đường hẹp duy nhất dẫn đến sự sống, và để đi qua được cửa cực hẹp này chúng ta phải dâng hiến chính mình lên cho Chúa. Sự khiêm nhường, sự hạ mình, sự dứt khoát từ bỏ mọi điều…

Sự ô uế đến từ bên trong

Trong văn hoá của người Do Thái, việc ăn mà không rửa tay trước đó là một việc làm khiến con người trở nên dơ bẩn, ô uế, không thánh sạch. Cũng tương tự với nhiều văn hoá ở Việt Nam, chúng ta cũng thường “nhìn mặt để bắt hình dong”, nhìn hình thức của…

Niềm Vui và Mệnh Lệnh Làm Chứng cho Đấng Christ

Niềm Vui Khi Làm Chứng Làm chứng cho Chúa là một niềm vui (Phi-líp 4:1; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:19-20; 3 Giăng 4), và cơ hội làm chứng là một đặc ân lớn để chia sẻ niềm vui của Thiên Đàng khi một người có tội ăn năn (Lu-ca 15:7,10). Mệnh Lệnh Về Việc Làm Chứng Mọi Cơ Đốc nhân…