Kinh Thánh có chứa những sai sót, mâu thuẫn, hoặc sai lệch hay không? Kinh Thánh có phải là Lời vô ngộ của Chúa hay không?

You are here:
Go to Top