Hành động sau Lễ Phục Sinh: Hãy cầu nguyện tiếp nhận Chúa!

Kinh Thánh Tân Ước nói rõ rằng chúng ta phải làm gì đó để chấp nhận món quà mà Chúa ban. Đây là một hành động của đức tin. Sứ đồ Giăng trong Kinh Thánh đã viết Lời Chúa rằng: ‘Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu…

Chúa Giê-xu giải phóng cho chúng ta khỏi điều gì?

Chúa Giê-xu đã trả bằng huyết của Ngài trên thập tự giá làm giá chuộc để giải thoát chúng ta. Chúa Giê-xu đã giúp chúng ta được TỰ DO khỏi: Tự do khỏi mặc cảm tội lỗi Cho dù chúng ta có cảm thấy tội lỗi hay không, tất cả chúng ta đều có tội…