Phép màu ở Israel: Đàn cừu của Gia-cốp trở về ‘nhà’ sau hơn 2.000 năm

Cặp vợ chồng Do Thái – Gil và Jenna Lewinsky – hiện đang sống ở Vancouver, Canada, sở hữu một đàn cừu “có vằn, có sọc, có đốm” nguồn gốc từ đàn cừu được Chúa khải thị, ban cho Gia-cốp trong Kinh Thánh, và họ sẽ đưa bầy cừu trở về quê hương Israel trong…