Cơ Đốc Nhân nên đối diện với đại dịch như thế nào?

Cơ Đốc Nhân nên đối diện với đại dịch như thế nào?

Đợt bùng phát thứ 4 của đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng rất nhiều đến cộng đồng con dân Chúa tại Việt Nam, gây ra nhiều hoang mang và lo lắng. Chúng ta chưa bao giờ trải qua một đại dịch mang tính toàn cầu như thế và cách đối diện với cuộc khủng hoảng…