Hành động sau Lễ Phục Sinh: Hãy cầu nguyện tiếp nhận Chúa!

Kinh Thánh Tân Ước nói rõ rằng chúng ta phải làm gì đó để chấp nhận món quà mà Chúa ban. Đây là một hành động của đức tin. Sứ đồ Giăng trong Kinh Thánh đã viết Lời Chúa rằng: ‘Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu…