MÙA GẶT ĐÃ ĐẾN!

Chào mừng bạn đến với
Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt!
Chúa Giê-xu – Đấng của Sự Yêu Thương – đang chờ đợi bạn tin nhận Ngài. Ngài là giải pháp cho mọi nan đề trong cuộc sống của bạn.

Hãy đến với Chúa ngay khi có thể.

Tâm Vấn / Tìm Hiểu Thêm

LỊCH THỜ PHƯỢNG HÀNG TUẦN (CỐ ĐỊNH)

Chúa Nhật Hàng Tuần, từ 2:30pm đến 5:00pm

Vào mỗi ngày Chúa Nhật đầu tuần, Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt sẽ thờ phượng Chúa tại một địa điểm cố định.

Ngoài ra, Hội Thánh có các buổi nhóm tế bào, các buổi Tĩnh Nguyện Bình Minh, cũng như các mục vụ hầu việc Chúa, nhằm mục đích rao giảng Tin Lành của Chúa Giê-xu đến cho mọi người.

Chúng tôi luôn sẵn sàng tâm vấn, chia sẻ những lời chứng về cuộc sống biến đổi khi tin nhận Chúa Giê-xu cho bạn. Cầu xin Chúa ban phước lên cho bạn và gia đình bạn!

heartforgod

Hãy là chính bạn khi đến với Chúa!

“Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.” – Ma-thi-ơ 11:28-30

Chúa Giê-xu muốn gánh hết lấy mọi nan đề của bạn, giúp bạn đắc thắng cuộc sống và hưởng sự bình an mà không một tôn giáo nào khác có thể làm được. Hãy hạ mình, nhận biết và ăn năn những tội lỗi trước đây của bạn, để được tận hưởng một cuộc sống biến đổi, đầy tình yêu thương nơi Chúa.

THƯ VIỆN ẢNH / VIDEO

TƯ LIỆU / TIN TỨC

CÁC BÀI TRUYỀN GIẢNG CHỌN LỌC

“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Mác 12:30)

CÁC SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA