Bài Cầu Nguyện Chung (The Lord’s Prayer)

(Học thuộc lòng – Ma-thi-ơ 6:9-13)

Tiếng Việt

Lạy Cha chúng con ở trên trời;

Danh Cha được tôn thánh;

Vương quốc Cha được đến,

Ý Cha được nên, ở đất như ở trời!

Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày;

Xin tha tội cho chúng con,

Như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con;

Xin đừng để chúng con bị cám dỗ,

Nhưng cứu chúng con khỏi điều ác!

[Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời. A-men.]

Tiếng Anh

Our Father, who art in heaven,

Hallowed be thy name.

Thy kingdom come,

Thy will be done on earth, as it is in heaven.

Give us this day our daily bread.

And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

And lead us not into temptation, but deliver us from evil:

For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.

Bài Tín Điều Các Sứ Đồ (The Apostles’ Creed)

(Học thuộc lòng)

Tiếng Việt

Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha, là Đấng dựng nên trời đất, Tôi tin Giê-xu Christ, là Con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta:

Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn.

Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại.

Ngài thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha.

Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin Thánh Linh, Tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. A-men.

Tiếng Anh

I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth.

I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried; he descended to the dead.

On the third day he rose again; he ascended into heaven, is seated at the right hand of the Father, and will come again to judge the living and the dead.

I believe in the Holy Spirit, the holy catholic church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting.

Bài Ha-lê-lu-gia (Hallelujah)

Ha-lê-lu-gia! Kính khen Giê-xu, Ha-lê-lu-gia! A-men, Ha-lê-lu-gia! Kính khen Giê-xu, đức dấy chúng con hoài, A-men!

Bài Tôn Vinh Chân Thần (The Doxology)

Tiếng Việt

Tôn vinh Chân Thần nguồn ơn vô đối.

Dưới đất chúng con cùng hát khắp nơi.

Trời cao cũng chung ca ngợi.

Ba Ngôi CHÚA CHA và CON, THÁNH LINH muôn đời. A-men!

Tiếng Anh

Praise God, from whom all blessings flow;

praise God all creatures here below;

praise him above, ye heavenly host;

praise Father, Son, and Holy Ghost.