Mùa Hè 2022 - Đăng ký đi Cam Ranh-Nha Trang cùng Mùa Gặt / Mua Gat 2022 Summer Retreat