Bạn có tấm lòng tận hiến như Ma-ri?

Bạn có tấm lòng tận hiến như Ma-ri?

Mari là người nữ trẻ và chưa có chồng. Trong văn hóa của người Do Thái thời bấy giờ, “bình dầu cam tùng nguyên chất” là của hồi môn vô cùng quý giá. Còn mái tóc đối với người nữ được xem là vô cùng thiêng liêng, chỉ dùng để lau chân cho chồng. Thế…

Chớ hoài nghi Thượng Đế!

Chớ hoài nghi Thượng Đế!

Thật dễ dàng cho chúng ta để tin cậy Chúa và ca ngợi Ngài khi cuộc sống thuận lợi theo đúng ý muốn của chúng ta. Nhưng thực tế cho thấy không phải lúc nào cũng như vậy. Cơ Đốc Nhân thường xuyên phải đối mặt với nghịch cảnh, hoạn nạn, những điều bất công,…

Dâng lên Chúa tấm lòng kính sợ

Dâng lên Chúa tấm lòng kính sợ

Có lẽ, với hình ảnh của Đấng Christ mộc mạc, giản dị, yêu thương tội nhân, chịu biết bao khó nhọc, khổ sở khi thập hình, mà chúng ta thường cảm thấy được gần gũi với Chúa như người bạn hữu. Chúng ta dễ dàng nhận biết Chúa luôn ở cùng chúng ta, chia sẻ…