Trẻ thơ cần Chúa Giê-xu cứu rỗi và bảo vệ

Trẻ thơ cần Chúa Giê-xu cứu rỗi và bảo vệ

Chúng ta đang sống một thế giới mà tội ác càng ngày gia tăng dẫn đến tình trạng suy đồi đạo đức, ma tuý, tình dục, bạo lực, vô luân lý, đầy dẫy khắp mọi nơi. Chứng kiến tình trạng này, rất nhiều người làm cha làm mẹ, họ lo sợ, đi tìm cho con…

CÙNG ĐỒNG LÒNG HẠ MÌNH CẦU NGUYỆN CHO ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM VÀ HỘI THÁNH CHÚA

CÙNG ĐỒNG LÒNG HẠ MÌNH CẦU NGUYỆN CHO ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM VÀ HỘI THÁNH CHÚA

Lạy Chúa Giê-xu kính yêu của chúng con, xin Thánh Linh Ngài hãy thức tỉnh người dân Việt Nam cùng cả những dân tộc khác trên thế giới, và những dân tộc còn chưa nhận biết Chúa. Xin Ngài hãy tác động tâm linh họ, thức tỉnh họ để họ hạ mình xuống, cầu nguyện,…