Sống để tạ ơn ân điển Chúa Cứu Thế

Người công bình sống nhờ ân điển (Rô-ma 3:24) là một chân lý được khẳng định và xác quyết nhiều lần xuyên suốt Tân Ước. Ân điển của Đức Chúa Trời là tặng phẩm từ tình yêu thương vô điều kiện của Ngài với thế nhân, ngay cả khi chúng ta chẳng hề xứng đáng…

Môi trường sống sung mãn đích thực dành cho loài người

Chúng ta đều biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng có quyền năng vô hạn đến dường nào khi Ngài tạo dựng cả cõi vũ trụ cùng với muôn ngàn vì sao và các hành tinh chỉ bằng một ngón tay. Hàng triệu triệu tỉ bông tuyết rơi xuống mặt đất mà không có một…

Lương tâm trong sạch nhờ sự tha thứ & tinh thần hoà giải như Đấng Christ

Nhưng Ta bảo các con: Ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử; ai mắng anh em mình là ‘ngu xuẩn’ thì đáng bị Hội đồng Công luận xét xử; ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt. Ma-thi-ơ 5:22 VIE2010 Sự thờ…