Phép lạ từ Trung tâm Giải cứu Aquila Center cho người nghiện ma tuý, tệ nạn xã hội

Một ngày đầy ân phước, gia đình tôi được tham dự chuyến tham quan, giao lưu, dự lễ Báp-tem của anh chị em Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt tại Trung Tâm Cai Nghiện Aquila Center thuộc Hội thánh Tin Lành Hà Nội, được nghe tự truyện của Mục sư Nam Quốc Trung, Giám đốc…